Hva vi leverer

Innovasjonsrådgivning

Kapital er avgjørende for enhver utviklingsprosess. Å gå fra idé til marked med rett finansiering og optimal vekst kan være krevende.

Hvert år investeres det milliarder i innovasjons – og utviklingsprosjekter gjennom støtteordninger og privat kapital. Kommersiell innsikt og riktig samarbeidspartner kan være utløsende for å få støtte til å realisere et prosjekt.

I Elleve har vi kompetanse og nettverk til å bistå med å sikre lån og tilskudd fra offentlige institusjoner til innovasjon og endringsprosjekter.

Vi identifiserer prosjektpartnere, følger opp prosjektregnskap og tar oss av nødvendig rapportering. Du betaler ingenting før finansieringen er mottatt, som sikrer deg best mulig likviditet til gjennomføring.

Design

Hvert produkt eller tjeneste er en mulighet til å overraske, utfordre og forbedre opplevelsen til brukeren.

God design har mennesket i sentrum. Resultatet er løsninger som utnytter teknologiske muligheter og møter brukerens behov.

I Elleve kombinerer vi ulike designdisipliner for å forme ambisiøse prosjekter. Vi utvikler funksjonelle og kanskje uortodokse designløsninger – løsninger som gir verdi og distinksjon. Engasjerte, erfarne og uredde designere bidrar til å gi deg god brukerinnsikt og riktig beslutningsgrunnlag. 

Sammen skaper vi designløsninger som gir konkurransefortrinn og kraft til å vokse. 


Kommunikasjon

Selskaper som kommuniserer sin historie gjennom tydelige budskap, har større mulighet for å nå sine mål. Tillit, troverdighet og gjennomføringsevne er avgjørende, og oppnås bare ved å kommunisere tydelig og ekte.

Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel som må forankres i bedriftens overordnede strategi, enten du skal søke finansiering, øke synlighet, styrke merkevaren eller håndtere en krise.

Elleve utarbeider målrettet kommunikasjon basert på et gjennomtenkt planverk og med tydelige budskap. Vi gir praktiske råd, produserer innhold og publiserer med mål om å skape forståelse og engasjement.

God kommunikasjon skaper muligheter og gir resultater.

Hva vi leverer

Finansiering

Nye produkter, tjenester eller løsninger gir økt verdiskaping og konkurransekraft. Å gå fra idé til marked med rett finansiering og optimal vekst kan være krevende.

Hvert år investeres det milliarder i innovasjons – og utviklingsprosjekter gjennom støtteordninger og privat kapital. Kommersiell innsikt og riktig samarbeidspartner kan være utløsende for å få støtte til å realisere et prosjekt.

I Elleve har vi kompetanse og nettverk til å bistå med å sikre lån og tilskudd fra offentlige institusjoner til innovasjon og endringsprosjekter.

Vi identifiserer prosjektpartnere, følger opp prosjektregnskap og tar oss av nødvendig rapportering. Du betaler ingenting før finansieringen er mottatt, som sikrer deg best mulig likviditet til gjennomføring.

Design

Hvert produkt eller tjeneste er en mulighet til å overraske, utfordre og forbedre opplevelsen til brukeren.

Med mennesket i sentrum vil god design gi lønnsomme løsninger som utnytter teknologiske muligheter og møter brukerens behov.

I Elleve kombinerer vi ulike designdisipliner for å forme ambisiøse prosjekter. Engasjerte, erfarne og uredde designere bidrar til å gi deg god brukerinnsikt og riktig beslutningsgrunnlag.

Sammen skaper vi designløsninger som gir konkurransefortrinn og kraft til å vokse. 

Kommunikasjon

Selskaper som kommuniserer sin historie gjennom tydelige budskap, har større mulighet for å nå sine mål. Tillit, troverdighet og gjennomføringsevne er avgjørende, og oppnås bare ved å kommunisere tydelig og ekte.

Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel som må forankres i bedriftens overordnede strategi, enten du skal søke finansiering, øke synlighet,
styrke merkevaren eller håndtere en krise.

Elleve utarbeider målrettet kommunikasjon basert på et gjennomtenkt planverk og med tydelige budskap. Vi gir praktiske råd, skriver innhold
og publiserer med mål om å skape forståelse
og engasjement.

God kommunikasjon skaper muligheter og gir resultater.

Alle tjenester

Kommunikasjon

Strategisk, målrettet og tydelig kommunikasjon engasjerer og gir lojale ambassadører.

Alle tjenester

Kommunikasjon

Strategisk, målrettet og tydelig kommunikasjon engasjerer og gir lojale ambassadører.

Design

Vi tar utgangspunkt i brukerinnsikt for å utvikle sterke designløsninger som skaper avstand til konkurrentene dine, og gjør hverdagen enklere for sluttbrukerne.

Innovasjonsrådgivning

Vi har lang erfaring og kompetanse innen innovasjon, finans, skalering og internasjonal etablering som gjør oss i stand til å hjelp våre kunder videre.

0
Mer kraft til å skape.

Gjennom vårt unike økosystem  kan vi tilby kundene tilgang til testfasiliteter, pilotkunder og kompetanse som gjør dem i stand tilå utvikle seg videre og skape varige verdier.